Servisní reklamační střediska

Servisní reklamační střediska


Servisní střediska

 

Seznam servisních středisek

Vážený zákazníku, vzhledem ke změnám v postupech které mohou provázet zlepšování služeb autorizovaných servisů doporučujeme využívat aktuální verzi seznamu servisních středisek z našeho webu. Informace ve verzi kterou jste si případně v minulosti stáhl a uložil na Vašem počítači již nemusí být aktuální.

Tento seznam je průběžně aktualizován, nicméně pokud by jste zjistil nesrovnalosti v uvedených informacích případně absenci informací o autorizovaném servisu poprosíme Vás o informaci na e-mail: servis@100mega.cz abychom mohli neprodleně sjednat nápravu.
Informace které pomohou předejít případným problémům v průběhu reklamace balení reklamovaných produktů - výrobce zpravidla v instrukcích pro odeslání zásilky uvádí podrobné informace jak zásilku zabalit aby nedošlo v průběhu přepravy k poškození jejího obsahu. Pokud tomu tak není platí že je preferován nepoškozený originální obal s originálními výplněmi. Není li dostupný je nutné zásilku zabalit způsobem který zajistí při přepravě stejnou ochranu produktu jako obal a výplně originální.

Kompletnost reklamovaných produktů
- je nutné se řídit pokyny které obdržíte od servisního střediska, v případě nejasností nebo požadavku na vyjímku je nutné kontaktovat servisní středisko.

V žádném případě nedoporučujeme zasílat spolu s reklamovaným produktem HW / SW který nebyl se zařízením dodán přímo výrobcem. V případě neopravitelnosti produktu tento zpravidla zůstává v servisním středisku na likvidaci, zpět se vrací pouze protokol o neopravitelnosti a produkty které nebyly k produktu originálně dodány výrobcem nemusí být vráceny zpět ( neoriginální periferie, licenční štítky od dokupovaného SW atp. ) doklady k zásilce
- v instrukcích pro odeslání zásilky jsou zpravidla informace které doklady máte k zásilce přiložit případně jaké číslo případu máte uvést na karton.

Pokud tomu tak není je vhodné do zásilky přiložit:
- Váš reklamační protokol ze kterého budou patrné následující údaje: přesná dodací adresa, jméno, telefon, e-mail odpovědné osoby
- v případě více položek v zásilce balíkovou soupisku s popisem závad reklamovaných produktů
- kopii prodejního dokladu s výrobními čísly reklamovaného produktu
- je li to výrobcem vyžadováno i řádně vyplněný a potvrzený originální záruční list výrobce

Karton opatřete štítkem ze kterého bude patrná adresa příjemce i odesílatele a evidenční číslo zakázky ( bylo li přiděleno ) předání zásilky kurýrovi
- uschovejte si prosím doklad o tom že od Vás zásilku kurýr převzal

Datum aktualizace: 13.4.2011


Acer - NTB, PDA, monitory, tablety

kontaktní informace:
- aktuální adresa a kontakty jsou dostupné na www.acer.cz v sekci Servis a podpora
postup:
- každou zakázku je nutné zalogovat ( telefonicky nebo přes webový formulář ), výsledkem bude přidělené číslo zakázky kterým je nutné označit zásilku s vadným produktem
poznámka:
- odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu
- osobní předání nebo vyzvednutí zakázky není možné
- aktuální informace k postupu zadání servisní zakázky, balení a označení zásilky najdete na www.acer.cz v sekci Servis a podpora
Telefon:
(Česká republika)
+420 531 027 777
(Slovensko)
+421 2 4920 7070
Adresa:
Acer Czech Republic s.r.o.
Servisní centrum
CTPark Brno
Tuřanka 110
627 00 Brno-Slatina
service_brno@acer-euro.com


Adaptec - všechny produkty

kontaktní informace:
http://ask.adaptec.com/scripts/adaptec_tic.cfg/php.exe/enduser/ask.php?p_accessibility=0&p_redirect=&p_lva=&p_sp=&p_li
postup:
Od ledna 2009 Adaptec změnil svůj proces reklamací. Nově musí každý zákazník/koncový uživatel nejprve přes výše uvedený odkaz kontaktovat zákaznický servis Adaptecu ( Adaptec Technical Support ), zde ve spolupráci s technikem zjistí, zda je řadič skutečně vadný a lze ho poslat do reklamace. Pokud mu to technik v Adaptecu schválí, obdrží zákazník:
- tzv. "Adaptec Technical Support Case Number" ( číslo reklamace )
- email, který potvrzuje možnost reklamace.
Tyto dvě informace jsou nezbytné pro přidělení čísla reklamace v naší společnosti. K žádosti o RE prosím také uvádějte popis závady zboží. O číslo RE zažádejte na adrese servis@100mega.cz
poznámka:
- důvodem uvedeného postupu je velký počet neoprávněných reklamací kterým má tento postup předejít. Navíc dává klientovi možnost konzultovat problém přímo v HW prostředí ve kterém má produkt zabudován a předchází vyhodnocení reklamace jako neoprávněné pokud by se problém na jiném HW neprojevil.
- pozor, dotazu je bezprostředně po jeho zadání přiděleno evidenční číslo které ovšem není požadovaným Adaptec Technical Support Case Number, to přidělí až technik Adaptecu v případě závěru že je zařízení skutečně po HW stránce vadné


 Alkohol testery DA3000, DA5000

Kontakt pro ČR:

V - NET s.r.o.
Šumice 139
687 31 Šumice
Tel.: +420 572 639 076

Obecný kontakt na servis:
Tel.:       +420 572 631 137
Emai.: servis@v-net.cz

Administrace servisu
Jana Maršíková, DiS.
marsikova@v-net.cz

http://www.v-net.cz/


Kontakt pro SK:

ALKOMA  s.r.o.
Dolný Šianec 16
911 01 TRENČÍN

Tel.: 00421 (0)32 6587 041
http://www.alkoma.sk/


Doklady potřebné k zaslání :

 - prodejní doklad
- přesný popis závady - ve většině případů jsou přístroje funkční, pouze potřebuji kalibraci jejíž ceník je na stránkách servisu

 


Alma - DVB-T/S

kontaktní informace:
INTER-SAT LTD, org. složka
Blučina 704
664 56 Blučina
Tel.: 530 506 900
Fax: 549 210 111
E-mail: info@isat.cz
postup:
s vadným produktem dodat mimo přesného popisu závady s kompletními kontaktními údaji na odesílatele i kopii dodacího listu od 100Mega Distribution s.r.o.
poznámka:
- odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
- vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu


AOC - monitory

kontaktní informace:
CZ
(+420) 272 188 300
praha@asupport.cz
http://www.asupport.cz/pickup.php
SK
(+421) 252 626 557
asupport@asupport.sk
http://www.asupport.sk/index.php?page=pickup
postup:
- zalogování zakázky proveďte na webovém formuláři na adrese:
http://www.aoc-europe.com/service-support/service-hotline.html
1) do pole na stránce zadejte prvních 5 znaků z výrobního čísla monitoru a odešlete
2) následuje stránka s odkazy a tel. kontakty na Hot line podle jednotlivých zemí, klikněte na odkaz on-line formuláře u ČR / SK
3) na následující stránce zvolte odkaz " Single Item Warranty (Usually for end users) "
4) formulář na následující stránce pečlivě vyplňte dle skutečnosti a odešlete
5) po odeslání formuláře obdržíte zpravidla do následujícího pracovního dne informaci že si vadný produkt přijede vyzvednout přepravce. V případě že ani do 48h neobdržíte na registraci RMA odpověď kontaktujte servis přímo na uvedených kontaktech
6) zásilku předejte přepravci adekvátně zabalenu tak aby nemohlo v průběhu přepravy dojít k poškození jejího obsahu
poznámka:
- odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu
- uplatnění předprodejní reklamace je možné do 14ti dnů od nákupu a probíhá stejným způsobem jako reklamace standardní, pouze do popisu závady je nutné uvést informaci že se jedná o DOA reklamaci a žádáte o výměnu za zcela nový kompletní prodejný produkt ( samozřejmě data na prodejním dokladu a uplatnění RE musí odpovídat nároku na DOA reklamaci )


APC - všechny produkty

kontaktní informace:
www.apc.com/support/contact/ask_apc.cfm

( pokud by APC změnilo strukturu adresáře a výše uvedený přímý odkaz nefungoval tak jde o sekci supportu
www.apc.com/home/cz/cs/ > podpora > "Kontaktujte APC" a nebo "Moje technická podpora" )
postup:
- na webovém formuláři uvést požadované údaje o produktu a podrobný popis problému který zařízení má
- technik supportu APC si v případě potřeby vyžádá upřesňující informace případně uvede způsob řešení problému
- pokud není problém odstranitelný touto cestou odešle k Vám APC nové zařízení
- součástí dodávky nového kusu jsou instrukce pro vrácení vadné jednotky zpět do APC ( vadný produkt umístníte
do obalu od nového kusu a dle postupu objednáte svoz vadného produktu do APC ( na náklady APC ))
poznámka:
- odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu
- při prvním použití služeb techsupportu je nutné vytvořit účet pro Vaši firmu
- odpovědi technika APC budou dostupné jako odpověď na Váš dotaz na webovém rozhraní
- uvedený postup je aktuálně jediným možným řešením reklamací produktů APC ( jak předprodejních tak poprodejních ),
funguje bezproblémově a je nejrychlejší cestou jak získat náhradní zařízení.
Přesunutím reklamace na dodavatele se proces pouze úměrně prodlužuje o dobu řešení reklamace dodavatelem a prodražuje o náklady spojené s přepravou reklamovaného kusu, jinak má zcela stejný průběh za stejných podmínek.

 


Apple - všechny produkty

kontaktní informace:
 

http://web.vspdata.cz/  ( http://web.vspdata.cz/apple-uvod/578 )

poznámka:

pozor, u všech zařízení odesílaných na opravu musejí být deaktivovány bezpečnostní prvky ( hesla atp. ) a mj. konkrétně u Apple fce Find my iPhone ( najdi můj iPhone ). Uživatelem nastavené bezpečnostní prvky jsou překážkou v provedení záručního servisu a zařízení by v tomto případě bylo vráceno zpět jako neoprávněná reklamace.

Stav zabezpečení IPhone lze ověřit na: https://www.icloud.com/activationlock/


Asus - NTB, PDA, monitory

kontaktní informace:
servis produktů ASUS provádí přímo výrobce ve svém servisním středisku v Ostravě, podrobný postup pro zprocesování reklamační zakázky najdete na www.asus.cz sekce " Servis " podsekce " Jak reklamovat " > 1. Služba Pick Up & Return
postup:
- na webu vyplnit a odeslat formulář
poznámka:
- odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu
ASUS Hotline: +420 596 766 888 pro CZ  / +421 232 162 621 pro SK
Reklamační formulář: https://eu-rma.asus.com/pick_eu/cz/

Instrukce jak postupovat v případě tzv. DOA reklamace monitoru ( reklamace kdy je zboží ihned po nákupu vadné ) najdete na :

https://eu-rma.asus.com/pick_eu/cz/rma_doa.htm


 BELKIN - UPS

kontaktní informace:
BELKIN SUPPORT.CZ
Open Communication Company, s.r.o.
Tylova 473/27, 301 00, PLZEŇ
E mail: belkin@belkin-support.cz
Tel.:+420 377 330 026
postup:
- zařízení se na opravu odesílá přímo na uvedenou adresu
- před odesláním je nutné získat RMA číslo, o RMA číslo se žádá volnou formou na uvedeném e-mailu, stačí uvést o jaké zařízení se jedná, jeho sn. a podrobný popis závady
- zásilku označit přiděleným RMA číslem a přiložit kopii prodejních dokladů
poznámka:
- odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
- vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu


BENQ - všechny produkty mimo řady ZOWIE
 
kontaktní informace:

produkty značky BENQ opravuje společnost Asupport
- aktuální kontakty, adresy poboček, postup pro objednání svozu a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na www.asupport.cz

poznámka:
- odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu
 
podmínky a postup reklamace monitorů na které se vztahuje služba On-Site-Exchange najdete zde
 
http://www.benq.cz/support/static_page/1512557820_24_5179/

 


Bluetouch - koloběžky

1) K vyřízení reklamace je třeba přiložit reklamační protokol na kterém budou uvedeny

- dodací adresa a kontaktní údaje reklamujícího 

- typ a barva reklamovaného zařízení 

- popis závady

- výrobní číslo koloběžky které je uvedeno ve spodní části koloběžky. 

Bez vyplněného SN v reklamačním protokolu není možné reklamaci identifikovat a reklamace 

může být odmítnuta nebo se prodlouží doba jejího vyřízení.


2) Následně 

- protokol zaslat e-mailem na objednavka@altx.cz a servis@bluetouch-kolobezky.cz – Předmět e-mailu REKLAMACE + výrobní číslo. 

- protokol vytisknout a připevnit na krabici s koloběžkou, případně vložit dovnitř. 

- krabici řádně zalepit a zabalit včetně výplní, aby nedošlo při přepravě k dalšímu poškození.


3) Koloběžku zaslat na naše servisní středisko na adresu:

BlueTouch, s.r.o. 

Jihlavská 1276/17

140 00 Praha – Michle

Kontakt: Eduard Ducháček 777 746 573


Brother - tiskárny, multifunkce

Elast Active s.r.o.
Chválkovická 3
779 00 Olomouc
IČ: 28573595
DIČ: CZ 28573595

Odpovědná osoba za servis:
Miroslav Sogel
mobil: 776 559 109
e-mail: msogel@elast.cz

Kontakty pro objednávky servisu:
Dispečink: 776 886 306
E-mail: elast@elast.cz

Po objednání servisu na uvedených kontaktech je zákazníkovi přiděleno číslo RMA a zajištěn svoz.

Svoz zařizuje Elast ve spolupráci s přepravní společností PPL.
V záruce je doprava pro zákazníka zdarma.


Po záruce je doprava PPL do servisu a zpět za 240,- Kč bez DPH.

Pro záruční servis je nutné doložit prodejní doklad kde je uveden typ zařízení a výrobní číslo.
K objednávce záručního i pozáručního servisu uveďte typ zařízení, popis závady, kontaktní jméno, telefon a nebo e-mail. 


 CANON - tiskárny, multifunkce, kopírky, faxy, skenery

Česká republika

kontaktní informace:
- aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na www.can-j-servis.cz
poznámka:
- odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu
( pro zákazníky 100Mega pro všechny produkty na které se vztahuje autorizace Can-j-servis )


Slovenská republika

kontaktní informace:
- aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na
http://www.canon.sk/Support/Consumer_Products/services_locator/index.aspx


CANON - foto, video

kontaktní informace:
- aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na www.awh.cz
poznámka:
- odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
- vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu

 


 Caterpillar - mobilní telefony

kontaktní informace:
- aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na

http://web.vspdata.cz/cat

poznámka:
- odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
- vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu


DELL - PC, servery, NTB, monitory

kontaktní informace:
záruční závady zařízení je nutné nahlásit na lince techsupportu :
225 308 649 nebo 778 440 533

8:00 - 18:00
 

poznámka:
- je nutné mít připraveny kontaktní informace, ServiceTag ( SN ) produktu, přesný popis závady
- servis probíhá dle typu záruky poskytované na produkt


D-Link - všechny produkty

kontaktní informace:
Technická podpora
Po - Pá : 9 - 17 hod.
Česká republika tel.: (+420) 211 151 640
Slovensko tel.: (+421) 692 147 110
E-mail: support@dlink.cz


https://services.eu.dlink.com/home/main/SSPLogin.aspx?language=C


( www.dlink.cz nebo www.dlink.sk > podpora > Samoobslužný portál)


postup:
- přihlásit se pod Vaším účtem ( pokud účet nemáte vytvořit nový )
- provést registraci vadného produktu
- zadat vadný produkt do systému D-Linku, výsledkem bude RMA číslo a adresa pro doručení vadného produktu
- k vadnému zařízení prosím přiložte příslušenství: zdroj, ethernet kabel RJ45, instalační CD, anténu nebo antény a telefonní kabel RJ11 ( u DSL modemu ). Nožičky, případně stojany nejsou vyžadovány - z D-Link zařízení před odesláním rovněž vyjměte Vaše komponenty ( např. z NAS úložiště DNS-XXX si vyjměte Vaše disky! ) - přijde Vám funkční zařízení
- zásilku s vadným zařízením označit přiděleným číslem RMA
- v případě potřeby dalších informací je Vám k dispozici technická podpora výrobce na výše uvedených kontaktech
poznámka:
- odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
- vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu


DPS  - tablety


ELKO TRADING, spol. s r. o.
K Terminálu 7
619 00 Brno
Telefon: +420 548 428 916
E-mail: dps@elko.cz

poznámka:
- odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
- vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu 


 EATON - všechny produkty

kontaktní informace:
- aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na www.dileris.cz

http://www.dileris.cz/web/servis/Eaton/Zalozni-zdroje/158,141

 


EIZO - monitory

kontaktní informace:
- aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na http://www.eizo.cz/podpora/servisni-a-predvadeci-centrum.html

případně

http://www.eizo.cz/

poznámka:
- odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
- vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu


 Epson - tiskárny, plottery, projektory

kontaktní informace:
https://www.epson.cz/              > Podpora > Servisní středisko 

( k 1/2021 VSP Data   https://www.vspdata.cz ) 
 


 Fujitsu - Siemens - PC, NTB, PDA, servery

kontaktní informace:
- aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na www.sntcz.cz
poznámka:
- odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu
( pro zákazníky 100Mega pro všechny produkty na které se vztahuje autorizace S&T )

 


Fujitsu - Siemens - monitory

kontaktní informace:
- aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na www.ceskyservis.cz
poznámka:
- odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu


Genius - všechny produkty

- s reklamací produktů Genius se prosím od 23.6.2020 obracejte na svého dodavatele


Gigabyte - GSM


kontaktní informace:
- aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na http://www.gigapoint.cz/
poznámka:
- odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
- vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu

 


Go Clever - GPS

kontaktní informace:
Go Clever - servis
Husova 2
Jemnice 67531
Czech Republic
HOTLINE:
Servis CZ: servis@goclever.cz , +420546606021
Servis SK: servis@goclever.sk , +421220266051
Marketing: maros@goclever.net , +420546606020
postup:
- pokud nelze problém odstranit konzultací na Hot Line zaslat vadný produkt s přesným popisem závady na uvedenou adresu
poznámka:
- odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
- vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu


Hannspree, Hannsg - monitory, LCD TV, fotorámečky

kontaktní informace:
následující informace odeslat e-mailem na adresu servis@100mega.cz
- sn. produktu
- podrobný popis závady
- přesnou adresu kde je možné vadný produkt vyzvednout
- jméno a telefon kontaktní osoby
postup:
- technik objedná na základě zaslaných údajů svoz zařízení do servisního střediska
- zařízení bude vyzvednuto během 3-4 pracovních dní spedicí DPD a svezeno do autorizovaného servisu Let Me Repair na pobočku v Polsku
!!! toto je velice důležitá informace a prosíme o její předání osobě odpovědné za předání zásilky, řidič přepravce nemá
zpravidla o zásilce žádné informace a na průvodních dokumentech nemusí být značka Hannspree / Hannsg zmíněna.
Z toho důvodu nemusí být pro osobu bez příslušných informací zřejmé že si přepravce přijel právě pro toto zařízení a může dojít k nepředání zásilky a komplikacím s opětovným svozem !!!
- zařízení je nutné předávat přepravci zabalené adekvátním způsobem do přepravního kartonu
- na karton vylepit štítek s adresou příjemce a číslem RMA které obdrží jako odpověď na jeho e-mailovou objednávku opravy
LetMeRepair Poland Sp.Z o.o.
ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz
Poland
- pokud nedojde k vyzvednutí zásilky nejpozději do 5 ti pracovních dní od objednávky opravy prosím o informaci na e-mail servis@100mega.cz
poznámka:
- odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu

  


 Huawei - mobilní telefony, tablety

 
kontaktní informace:
- aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na
 
https://bpsmobil.cz/obchodni-podminky/#jakzaslat
https://bpsmobil.cz/

poznámka:
- odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
- vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu
 

HP - všechny produkty

Česká republika
kontaktní informace:
- aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na

http://web.vspdata.cz/hp

Slovenská republika
kontaktní informace:
seznam servisních středisek pro jednotlivé modely produktů HP najdete na následující adrese
https://support.hp.com/sk-sk/service-center
 

Řešení tzv. DOA reklamací - závad projevených do 30ti dnů od prodeje uživateli

Prodejce nebo distributor odešle jednotku na své náklady na adresu:

VSP DATA, a.s.
Servisní středisko HP
Údolní 2188
39064 Tábor
E-mail: hpservis@vspdata.cz – do předmětu zprávy prosím uveďte vždy “DOA”

Do průvodního dokladu je nutné uvést že se jedná o tzv. DOA reklamaci do 30ti dnů od prodeje* a že se jedná o
zařízení zakoupené od 100Mega Distribution s.r.o.** + přiložit prodejní doklad který dokládá že jde o DOA reklamaci.

Zařízení zasílané na DOA reklamaci musí být zcela kompletní ( tzn. příslušenství, balení, výplně atp. ) a pokud to je
možné zabalené do dalšího přebalu s výplněmi aby nedošlo k poškození originálního balení případně samotného produktu
v průběhu přepravy.

DOA proceduru nelzepoužít na řešení mechanicky poškozených produktů

* pokud nebude dostatečně srozumitelně uvedeno že jde o DOA reklamaci jejímž výsledkem má být protokol o nároku na výměnu
zařízení, případně dobropis na něj, bude zařízení opraveno a vráceno zpět odesílateli, další zprocesování reklamace jako DOA
již bohužel není možné

** pokud budou mít VSP Data tuto informaci, vyžádají si od nás další podklady pro zpracování zakázky, vadné zařízení vrátí přímo
HP a odesílateli pošlou e-mailem protokol na základě kterého může žádat řešení u svého dodavatele ( tzn. odpadá dalšípřeposílání
produktu).
Pokud ji mít nebudou vrátí zařízení fyzicky zpět odesílateli který je musí spolu s protokolem o uznané DOA rekamaci přeposlat k nám.

 


 

iiYama - monitory

kontaktní informace:
- aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na

http://www.sil.cz/servisovane-znacky/iiyama/

http://www.sil.cz/


 KYOCERA - tiskárny, multifunkce

k zadání servisního požadavku na opravu Vašeho zařízení KYOCERA prosím použijte tento formulář

https://zarucni-servis.kyocera.cz/kyocera-zarukaLabTec - všechny produkty

kontaktní informace:
- aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na http://eshop.100mega.cz/_pub/Logitech.pdf


Lenovo - NTB

kontaktní informace:
kontaktní informace na servisní středisko NTB IBM / Lenovo získáte na lince techsupportu IBM / Lenovo


Řada IDEA (IdeaPad, IdeaCentre) – Tel: 800 702 703, PO-PÁ 9:00-18:00
Řada THINK (ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkServer, ThinkVision) – Tel: 800 353 637, PO-PÁ 9:00-17:00

https://www.lenovo.com/cz/cs/services-warranty

Pro DOA reklamace použijte následující odkaz:

http://www.lenovoservices.cz/servis-a-sluzby/nahlaseni-zarucnidoa-opravy/

Vyplňte údaje o uživateli a ve "Způsob rešení vady:" vyberte: DOA reklamace - dobropis

Do popisu závady uveďte, že žádáte o DOA reklamaci s následným vystavením podkladu pro dodavatele na dobropis a uveďte závadu.

V posledním bodě vložte prodejní fakturu.


LG - monitory, optické mechaniky

kontaktní informace:
- aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na www.realtimetec.cz
postup:
- při zadání první reklamace je nutné vytvořit profil pro Vaši společnost ( v sekci autorizovaný servis zaregistrovat firmu )
- po přihlášení vytvořit na reklamovaný produkt na webu servisu reklamaci
- po zadání reklamace servis automaticky objedná přepravu pro vadný produkt
poznámka:
- reklamaci monitoru může přímo na servis zadat jak prodejce koncovému uživateli tak koncový uživatel
- reklamaci optické mechaniky může provést pouze prodejce koncovému uživateli


 LG - TV, AUDIO, VIDEO

kontaktní informace:
- aktuální kontakty a další informace potřebné pro získání postupu pro uplatnění reklamace jsou dostupné na http://www.lg.com/cz/podpora


 LG - mobilní telefony

kontaktní informace:
- aktuální kontakty a další informace potřebné pro získání postupu pro uplatnění reklamace jsou dostupné na www.britex.cz


 Logitech - všechny produkty

kontaktní informace:
- aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na http://eshop.100mega.cz/_pub/Logitech.pdf


MINOLTA - Konica MINOLTA - tiskárny, multifunkce

postup:
- servisy produktů Minolta jsou rozděleny podle formátu zařízení

Servis modelů bizhub (max. formát A3)

Zařízení reklamujte na zastoupeních Konica Minolta. Info linka: 841 777 777 Mail.: konicaminolta@konicaminolta.cz

Servis modelů pagepro, magicolor a bizhub (max. formát A4)

- servis uvedených zařízení do formátu A4 provádí www.dileris.cz

poznámka:
- odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
- vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu


MIO - GPS

kontaktní informace:
- aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na www.vspdata.cz
( v pravém sloupci zvolte výrobce produktu )
poznámka:
- odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu


MSI - notebooky + All In One ( AIO ) systémy

kontaktní informace:
servis NTB MSI provádí výrobce centrálně v jejich servisním středisku v PL. Zakázka na opravu vadného NTB se loguje na
http://jkarma.msi.com.tw/Customer_Service/Default.aspx
postup:
- po zvolení lokace Czech Republic se dostanete přímo na formulář který pečlivě vyplňte a odešlete
- do 24 - 48h Vám přijde e-mail s přiděleným číslem Vaší zakázky a podrobným návodem jak postupovat dál ( zaslané informace jsou velice důležité pro bezproblémové zpracování zakázky a prevenci případných komplikací které mohou v případě jejich ignorování nastat )
poznámka:
- uvedený postup platí pro ČR i SK
- odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu
- v případě že servisní středisko nedokáže NTB opravit obdržíte zpět pouze protokol s vyjádřením že je zařízení neopravitelné.
S tímto protokolem se prosím obraťte na svého dodavatele.
V tomto případě NTB zůstává v servisním středisku a zpět se již nevrací ( je třeba brát v úvahu že výrobce hradí pouze hodnotu jím dodaného zařízení, proto je nutné v souladu s instrukcemi od něj na reklamaci zaslat pouze jím dodaný produkt, SW nebo HW který k danému zařízení nepatří nebude předmětem dobropisu ( např. COA štítky od dokupovaných systémů, periferie atp. )
MSI hotline 0800 142 571
email service.cz.erc@msi.com

 poznámka:
- odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
- vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu
  


 

Navon - tablety

kontaktní informace:

ELKO TRADING, spol. s r. o.
K Terminálu 7
619 00 Brno
Telefon: +420 548 428 916
E-mail:
navon@elko.cz

 


 Nikon - fotoaparáty

 
kontaktní informace:
- aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na
 
 
poznámka:
 
 

 Nokia - mobilní telefony

 
kontaktní informace:
- aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na
http://www.nokia.com/cz-cs/vyhledavac-obchodu                 ( www.nokia.cz )
 
( vyhledat servisní místa )
 
poznámka:
- odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
- vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu

OKI - tiskárny

kontaktní informace:
http://www.edaruma.cz/

 


 OptiBox - DVB-T/S

kontaktní informace:
INTER-SAT LTD, org. složka
Blučina 704
664 56 Blučina
Tel.: 530 506 900
Fax: 549 210 111
E-mail: info@isat.cz
postup:
s vadným produktem dodat mimo přesného popisu závady s kompletními kontaktními údaji na odesílatele i kopii dodacího listu od 100Mega Distribution s.r.o.
poznámka:
- odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
- vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu


Opticum - DVB-T/S

kontaktní informace:
INTER-SAT LTD, org. složka
Blučina 704
664 56 Blučina
Tel.: 530 506 900
Fax: 549 210 111
E-mail: info@isat.cz
postup:
s vadným produktem dodat mimo přesného popisu závady s kompletními kontaktními údaji na odesílatele i kopii dodacího listu od 100Mega Distribution s.r.o.
poznámka:
- odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
- vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu


Orion - DVB-T/S

kontaktní informace:
INTER-SAT LTD, org. složka
Blučina 704
664 56 Blučina
Tel.: 530 506 900
Fax: 549 210 111
E-mail: info@isat.cz
postup:
s vadným produktem dodat mimo přesného popisu závady s kompletními kontaktními údaji na odesílatele i kopii dodacího listu od 100Mega Distribution s.r.o.
poznámka:
- odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
- vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu


 Pioneer

kontaktní informace:

https://www.basys.cz/servis

 


 Philips - monitory

kontaktní informace:
produkty značky PHILIPS opravuje společnost Asupport
- aktuální kontakty, adresy poboček, postup pro objednání svozu a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na www.asupport.cz
poznámka:
- odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu
- v případě potřeby lze další info k monitorům PHILIPS získat na tel. lince 800 142 100


Philips - spotřební elektronika ( audio / video )

kontaktní informace:
seznam servisních středisek je na
https://www.philips.cz/c-w/support-home/service-center-locator.html

( případně www.philips.cz > podpora )
 

poznámka:
- odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
- vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu
- v případě potřeby lze další info k reklamacím získat na tel. lince 800 142 840


 Pocket Book - el. knihy a čtečky

kontaktní informace:

Pro zadání reklamace postupujte prosím podle instrukcí na stránkách : https://rma.fixit-service.com/

 


 Porte - Anténa pro DVB-T ( kód ANTP0003 a vyšší )

! Upozornění ! s reklamací následujících položek se prosím obracejte na reklamační oddělení 100Mega Distribution s.r.o.
ANTP0001 Porte Anténa pro DVB-T se zesilovačem
ANTP0002 Porte Anténa pro DVB-T se zesilovačem mini
kontaktní informace:
INTER-SAT LTD, org. složka
Blučina 704
664 56 Blučina
Tel.: 530 506 900
Fax: 549 210 111
E-mail: info@isat.cz
postup:
s vadným produktem dodat mimo přesného popisu závady s kompletními kontaktními údaji na odesílatele i kopii dodacího listu od 100Mega Distribution s.r.o.
poznámka:
- odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
- vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu


REMOSKA - elektrické pečící mísy

 Záruční servis pro ČR zajišťuje výhradně firma REMOSKA s.r.o.

REMOSKA s.r.o.
Markova 1768
74401 Frenštát p. R.
Tel. 556 802 601
info@remoska.cz 
 

Záruční servis pro SK zajišťuje výhradně firma VIVA elektroservis s.r.o.

VIVA elektroservis, s.r.o.
1. Mája 19
900 44 Tomášov
mobil: 00421/905 722 111
e-mail: servis@vivaservis.sk

- odeslání vadného produktu probíhá na náklady odesílatele
- k zásilce přiložit pořizovací doklad s podrobným popisem závady  


Samsung - optické mechaniky

kontaktní informace:
CZ
- aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na www.ceskyservis.cz
- servis těchto produktů probíhá pouze na pobočce v Bystřici nad Pernštejnem
SK
- na území SK není aktuálně dostupný autorizovaný servis, zákazníci z SK zašlou na e-mail servis@100mega.cz následující informace
- sériové číslo produktu
- přesný popis závady
- dodací adresu pro vrácení opraveného kusu
- jméno a telefon kontaktní osoby
- na základě těchto informací jim bude přiděleno číslo reklamace kterým označí zásilku s vadným produktem kterou odešlou na adresu SK střediska


100MEGA Slovakia s.r.o.
Estónska 43
821 07 Bratislava

poznámka:


- odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
- vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu


Samsung

aktuální informace o autorizovaných servisech na produkty Samsung naleznete na stránkách Samsung

CZ   www.samsung.cz    - podpora - služby - Samsung servisní střediska

případně prosím kontaktujte Samsung na telefonu uvedeném na stránkách podpory kde Vám poradí s Vaším problémem a nebo výběrem servisního střediska pro Vás produkt

 


 Sony VAIO - NTB

kontaktní informace:
+420 246 019 146
postup:
- automat na tel. lince si vyžádá zadání sn. NTB
- následně budete přepojeni na operátora kterému sdělíte problém s produktem
- pokud se bude jednat o vadu neodstranitelnou po telefonu bude proveden svoz produktu do servisu ( kurýr doveze přepravní karton na zabalení vadné jednotky)
poznámka:
- odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu
- u NTB by měla být koncovým uživatelem provedena registrace produktu na webu SONY, z těchto kontaktních údajů získává SONY informace pro realizaci zakázky
- pokud registrace provedena nebyla, je možné ji provést dodatečně při nahlášení závady ale je vhodné použít skutečné údaje koncového uživatele ( neregistrovat produkt na dealera )
- pokud koncový uživatel využije svého práva uplatnit reklamaci u svého prodejce je nutné operátorovi tuto skutečnost oznámit a nahlásit své kontaktní informace které jsou z hlediska řešení reklamace aktuální
- pokud se závada netýká akumulátoru, napájecího adaptéru případně HDD lze ve vyjímečných případech a pouze po dohodě s operátorem odeslat NTB do servisu bez nich ( demontáž HDD musí být u daného modelu možná bez porušení jakýchkoli záručních pečetí ) Pokud dojde při demontáži HDD k poškození produktu či záručních pečetí ztrácí klient na NTB záruku.
- v případě zákonného nároku koncového uživatele na odstoupení od kupní smlouvy je nutné NTB do servisního střediska odeslat pouze s požadavkem na diagnostiku ( bez provedení opravy ), po vrácení NTB zpět se uživatel s vyjádřením ze servisního střediska a vadným NTB obrátí na svého dodavatele. ( pozor servis posuzuje pouze stav zařízení, nepotvrdí že nárok na odstoupení od smlouvy vzniká, tzn. pokud dealer nesprávně vyhodnotí nárok na odstoupení od smlouvy který ze zákona nevzniká bude mu jednotka vrácena dodavatelem zpět.
- placená mimozáruční oprava je přímo přes servisní centrum SONY možná ale poměrně nákladná, nahlášení provede klient stejnou cestou, následně se skládá záloha 100Euro ze které se odečítají náklady na přepravu a diagnostiku v případě kdy po vyčíslení nákladů klient placenou opravu odmítne a nebo je tato částka odečtena od ceny opravy pokud ji klient odsouhlasí

 


 Sony - mobilní telefony

 
kontaktní informace:
- aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na

poznámka:
- prodejce = prodejce do koncového segmentu tzn. velkoobchodní partner 100Mega
- odeslání reklamovaného produktu do servisu probíhá na náklady odesílatele
- vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu

 Sony - spotřební elektronika

nejbližší servisní středisko lze vyhledat na

http://services.sony.cz/support/cs/repair

( WWW.SONY.CZ > podpora > náhradní díly a opravy  )


 Strong - televizory

servisním partnerem pro televizory je firma Novotný Elektronik

- koncový zákazník volá na telefonní číslo ( CZ 844 44 44 90, SK 0850 15 05 50 ), kde dostane možnost svozu z místa bydlište (většinou DPD, v den svozu je nutné zajistit přítomnost osoby která provede předání ).

- další možností je předat zařízení na některém ze servisních míst http://www.novotnyelektronik.cz/cz/kontakt


 

TomTom - GPS

kontaktní informace:
tel. +420 23 90 00 491
http://www.tomtom.cz
postup:
- na adrese www.tomtom.com/support/index.php?Lid=10 založit nový účet
( přihlašovací jméno je e-mailová adresa )
- kontaktovat support TomTom na tel. +420 23 90 00 491 ( vyžádají si přihlašovací jméno - tzn. e-mail )
- pokud nebude možné problém odstranit po telefonu objedná support svoz vadného produktu přímo od zákazníka
( je nutné mít připraveno sn. zařízení, přesný popis závady, adresu pro vyzvednutí produktu, kontaktní osobu včetně tel. na ni )


Topfield - DVB-T/S

kontaktní informace:
INTER-SAT LTD, org. složka
Blučina 704
664 56 Blučina
Tel.: 530 506 900
Fax: 549 210 111
E-mail: info@isat.cz
postup:
s vadným produktem dodat mimo přesného popisu závady s kompletními kontaktními údaji na odesílatele i kopii dodacího listu od 100Mega Distribution s.r.o.
poznámka:
- odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
- vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu


Toshiba - NTB

https://www.ceskyservis.cz

https://www.ceskyservis.cz/sluzby/servisni-sluzby/toshiba


V-TOUCH - monitory

 relevantní informace o reklamaci produktů V-TOUCH najdete na

http://www.vekobs.cz/informace-o-servisu

 


 Viewsonic - monitory

 relevantní informace o reklamaci produktů Viewsonic najdete na

https://www.asupport.cz/viewsonic

případně zde

https://www.viewsonic.com/eu/support/warranties/czech/


VIVAX

servis pro ČR:

servis produktů VIVAX zajišťuje v ĆR Český servis - pouze středisko Bystřice nad Pernštejnem

www.ceskyservis.cz

servis pro SK:

servis produktů VIVAX zajišťuje v SK D-J service, s.r.o.

www.djservis.net

 


 Xerox - tiskárny

kontaktní informace:
- aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na www.sntcz.cz
poznámka:
- odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu
( pro zákazníky 100Mega pro všechny produkty na které se vztahuje autorizace S&T )


Zyxel - všechny produkty

pro zahájení reklamačního řízení prosím vyplňte formulář zde :
https://support.zyxel.eu/hc/cs/requests/new
( podat žádost > RMA )

po zpracování zadaných informací obdržíte od podpory Zyxel pokyny pro další postup

 


 Scroll